Twentse Rijtuig- en Arresleevereniging

“DE KOETS’N KEERLS”

is aangesloten bij de Koninklijke Nederlandse Hippische Sportfederatie.

De vereniging werd opgericht in 1969 door een aantal enthousiaste mensen met liefde voor het aangespannen paard en authentieke koetsen. Op initiatief van Dr. P. van der Burg uit Almelo, die samen met vier andere aanspanningen op 2 november 1969 deelnam aan de traditionele “Hubertusrit”, werd besloten een koetsen- en arresleevereniging voor Almelo en omstreken op te richten, onder de naam “De Koets’n Keerls”. Nadat de belangstelling in Twente groeide werd na twee jaar in 1971 de vereniging omgedoopt van Almelose in Twentse Rijtuig- en Arresleevereniging “De Koets’n Keerls”.

De “Twenterit”, het jaarlijks grootste evenement binnen de vereniging, groeide door de jaren heen uit tot een grote rijtuigenshow, met deelname uit alle windstreken van Nederland. Bij de eerste “Twenterit” in 1971 startten vanuit Almelo 44 aanspanningen, de daarop volgende jaren steeg het aantal deelnemers gestaag en groeide de faam van de “Koets’n Keerls” . Sindsdien is de “Twenterit” de jaarlijkse “Toogdag” van de “Koets’n Keerls”, waar onze leden aan een groot publiek kunnen laten zien wat zij allemaal op stal hebben… Niet alleen nam het aantal deelnemers aan deze tocht jaarlijks toe, de vereniging kreeg bovendien een groter aantal leden.

Bij de oprichting in 1969 waren 10 aanwezigen, die zich als lid van “De Koets’n Keerls” lieten inschrijven, de vereniging telt nu zo’n 350 leden, die bestuurlijk in vier regio’s zijn ondergebracht.

Het bestuur wordt bijgestaan door een aantal vakcommissies: wedstrijd-, opleiding-, materiaal-, route-, traditioneel gerij- en twenteritcommissie. Vanaf 1979 was er het tweemaandelijks verschijnend verenigingsblad “ ‘t Koets’n Kealke”. In april 2012 verscheen dit verenigingsblad voor de laatste keer en is vervangen door nieuwsbrieven en een jaarlijks bewaarboek, ván, vóór en dóór de Koets’n Keerls met o.a. verslagen van onze evenementen.

Naast de Twenterit die ieder jaar in een andere plaats in Twente wordt gehouden, worden er nog tal van andere authentieke en recreatieve ritten gehouden, verdeeld over de vier regio’s, met daarnaast samengestelde menwedstrijden, de oefendagen en in de winter bij sneeuw tochten met de arreslee.

Gedurende het hele jaar wordt er menonderricht gegeven in diverse maneges, waar al door velen het felbegeerde koetsiersbewijs werd behaald en bovendien wordt in de wintercompetitie onderling de dressuur, vaardigheid en binnenmarathon beoefend. Vooral wordt er binnen de vereniging veel nadruk gelegd op de jeugd, die de toekomst heeft, dit blijkt wel uit het feit dat ook jeugdige deelnemers meedoen aan de klassieke ritten en de marathons.

Tenslotte mag duidelijk worden gesteld dat “ De Koets’n Keerls” een bloeiende en boeiende vereniging is.