Bedrijfsaanspanningen

Bedrijfsaanspanningen zijn er in velerlei uitvoeringen vaak had dan iedere streek zijn eigen uitvoering van diverse rijtuigen/wagens. Ook had elke bedrijfstak zijn eigen uitvoering van het gebruikte rijtuig/wagen. Had het voertuig twee of drie wielen dan sprak men van karren, was het voertuig voorzien van vier wielen dan behoorde het tot de wagens

Tot de bedrijfsaanspanningen behoren onder andere de volgende rijtuigen/ wagens:

De Pickering Float

De Pickering Float is een tweewielig rijtuig, welke zijn naam ontleent aan de vorm van het ontwerp, namelijk het lijkt op een bootje. Hij is gebouwd in Leeds door Intergearable in 1915 en werd door de plaatselijke middenstand gebruikt voor het uitleveren van goederen. De reden dat dit een tweewielig rijtuig is ligt in het feit dat in die dagen in Engeland wegenbelasting voor rijtuigen per wiel werd geheven. De instap is aan de achterzijde en door het opbeuren van een van de zittingen werd het instappen vergemakkelijkt.

De Boerenwagen

De onderlinge verschillen in de uitvoering van de boerenwagens is vrij groot en werd in het verleden onder andere veroorzaakt door de bodemgesteldheid en de rijkdom van de streek.

Zo zijn de boerenwagen uit de Betuwe veel eleganter dan die welke in Twente werden gemaakt. Daarnaast was de bodemgesteldheid bepalend voor de breedte van de wielen, hoe drassiger hoe breder de wielen.

De bakkerswagen

In stedelijke omgeving werd het brood e.d. vaak rondgebracht te voet maar ook vaak per paard en wagen, de bakkerswagens waren vaak afgeleid van de onechte brikken.

De manifacturenwagen

De manufacturenwagen werd o.a. gemaakt in zowel de tweewielige uitvoering als de vierwielige uitvoering. Het rijtuig werd meestal gereden met een paard.

De transportwagens

Transportwagens kwamen in allerlei maten en uitvoeringen voor, ze werden gebruikt bij verhuizingen, transport van goederen, lokaal maar ook voor het transport overgrote afstanden. Het aantal paarden dat werd aangespannen was afhankelijk van de te vervoeren last.

Stortkar

Van de stortkarren zijn talloze uitvoeringen gemaakt, de Twentse stortkarren waren altijd zwart en hadden een kortere voorboom.