Rijtuigen

Een serie artikelen over de verschillende typen rijtuigen en uitleg over de geschiedenis en oorspronkelijk doel daarvan.

Wat is een rijtuig? Volgens het woordenboek: een voertuig, door paarden getrokken.

Is een koets een rijtuig? Ja!  Is een rijtuig een koets? Neen, …..niet altijd.

Een koets is een gesloten of overdekt rijtuig. Het woord koets wordt te pas en te onpas gebruikt, evenals het woord sjees in het zuiden van het land. Daar gebruikte men voor een tweewielig rijtuig meestal het woord sjees. In Nederland gaat de voorkeur uit naar de benaming rijtuig. Het aantal rijtuigtypen dat zich in de loop van de tijd heeft ontwikkeld is zo groot geworden dat het voor de meeste mensen niet meer mogelijk is om er een structuur in aan te brengen. Elke fabrikant had zijn eigen basismodellen, maar op verzoek van de koper werd het rijtuig vaak aangepast aan diens behoefte, dit gaf weer de nodige variatie in de modellen van de rijtuigen en hun benaming.

Om vertrouwd te raken met het herkennen van de rijtuigen verdient het aanbeveling de rijtuigen op te delen in families namelijk:

  1. Stad- en dienstrijtuigen
  2. Sportrijtuigen
  3. Streek- plattelands en jachtrijtuigen
  4. Park- en familierijtuigen
  5. Reis- en transportrijtuigen
  6. Bedrijfsaanspanningen
  7. Arren en sleden