Bestuur van de Koets’n Keels

Twentse Rijtuig- en Arresleevereniging “De Koets’n Keerls”

De vereniging, met zo’n 350 leden, heeft als doel om de mensport en het arresleerijden te bevorderen. Ook stimuleert zij het verzamelen, hebben en onderhouden van koetsen, arresleden en ander gerij dat bij de mensport wordt toegepast. Tevens wil de vereniging de kennis omtrent het aangespannen paard, rijtuigen, tuigmakerij en alles wat met het aangespannen rijden in verband staat verdiepen en uitdragen.

Het Bestuur

Wij zijn een team enthousiaste vrijwilligers die zich inzetten voor de actieve mensport, recreatieve en authentieke menners .

Eddie Schoneveld

Eddie Schoneveld

Voorzitter

e.schoneveld@gmail.com
telefoon: 06-30054780

Melanie Lescher

Melanie Lescher

Secretaris

dekoetsnkeerls@gmail.com
06-40283726

Fred Goosen

Fred Goosen

Penningmeester

penningmeester@koetsnkeerls.nl
053-4283087
06-53214972

Anne Marie Evers - Lansink

Anne Marie Evers - Lansink

Taakvelden PR & Communicatie - Wedstrijden

redactiekk@gmail.com
06-30496679

Raimond Haarhuis

Raimond Haarhuis

Taakveld Wedstrijden

raimondhaarhuis@hotmail.com
0541-518334

John Lescher

John Lescher

Voorzitter Regio Noord-Oost

j.lescher@hotmail.com
06-40283725

Vacant

Taakveld Authentiek - Vice Voorzitter