Jaarverslag over 2023

Blij en dankbaar dat Coronavirus ons land echt de rug had toegekeerd begonnen wij 2023 met een leuke nieuwjaarsreceptie in het Proggiehoes in Beckum. Wij verwachten zo’n 25 tot 30 leden en partners, maar uiteindelijk werden het er toch een kleine 50 mannen en vrouwen en was het ouderwets gezellig.  Ook de finale van de Twentecup in Ambt Delden was mooi en met name de men marathon voor ruiters te paard was een daverend succes. Een vol programma bood dit onderdeel in de Hofmeijer.

Ook de ritten agenda werd alweer volop gevuld en op 21 maart 2023 werd de Algemene ledenvergadering gehouden bij Hotel-Restaurant het Jachtlust in Hertme. Er werd stil gestaan bij een aantal leuke momenten, maar helaas moesten wij ook weer een moment van stilte in acht nemen omdat er ook weer leden zijn overleden.

Er wordt met plezier teruggekeken op aan aantal ritten en daarbij komt zeker ook De Twenterit in Ootmarsum ter sprake. Dat was zeker een hoogtepunt met bijna 30 authentieke aanspanningen Maar er waren er natuurlijk veel meer. Helaas werden er in 2023 ook een recordaantal ritten afgelast, en dit keer niet door corona. Een enkele rit omdat het vele te heet was, maar meerderen konden niet doorgaan vanwege ziekte van de organisator en ook het weer was in 2023 meer dan extreem. Wat hebben wij een verschrikkelijke bak water gehad in verschillende perioden, waardoor ritten ook niet door konden gaan. Helaas merken wij bij de ritten ook dat er minder mensen actief nog mennen, om welke reden dan ook, waardoor ook de animo bij de ritten minder was. Een enkele rit had maar twee of drie aanspanningen.

Nu wij het over bezetting hebben: ook de bezetting van het bestuur was al best heel ondermaats en helaas heeft Melanie Lescher ook aangegeven te stoppen. Wij waren dankbaar dat zij nog wel enkele maanden heeft doorgedaan, maar in de zomer heeft zij toch besloten om definitief te stoppen. Dit is door Anne Marie Evers overgenomen, in eerste instantie op interim basis.

Maar omdat het bestuur tegenwoordig vergadert samen met de voorzitters van de regio’s, konden wij deze vacatures wel opvangen. Ook bij het wedstrijd-secretariaat waren vacatures maar die zijn gelukkig ook gedeeltelijk opgevuld.

Ook de Men- en Ruiterdagen in Tubbergen waren weer een groot succes met veel deelnemers. Helaas hebben wij definitief afscheid moeten nemen van de Bouwhuisrit. Deze mooie rit in de omgeving van Enschede, Lonneker en Losser was een jaarlijks terugkerend fenomeen, waar met name de bewoners van het Bouwhuis, allemaal mensen met een verstandelijke en/of lichamelijke beperking, uitermate van genoten. Maar helaas zijn er te weinig huifkarren en koetsen, zodat hier na 24 jaar een einde aan kwam. Wel een grote dank naar Henny Wermers die dit altijd organiseerde en alle koetsiers die zich hier jarenlang belangeloos voor in hebben gezet.

Begin oktober waren de regiovergaderingen en ook daar was het een gezellig weerzien van leden die allemaal dezelfde hobby leuk vinden. Ideeën werden uitgewisseld en plannen voor 2024 werden gemaakt. Wel was de opkomst binnen sommige regio’s helaas weer wat minder dan voorgaande jaren, hetgeen het bestuur beste wel zorgen baart.

De Hubertusrit was in 2023 wat rustiger dan het voorgaande jaar. Wel vertrokken wij weer vanaf de Pook en de eerste kilometers reden wij samen met een groep van zo’n 20 ruiters. Bij het vertrek stonden diverse blazers kun muzikale kunsten te vertonen en dat geeft altijd een warme en mooie sfeer. Bij de aankomst in Albergen bij Erve Vleerboer, werd de snert al lekker warm gemaakt en kon iedereen even gezellig genieten. Na het gezamenlijk zingen van het Koets’n Keerlslied ging iedereen weer voldaan eigen weegs.

En dan loop het jaar alweer gauw ten einde. De dagen worden korter en menig menner trekt er nog wel eens individueel op uit, maar iedereen kijkt toch weer reikhalzend naar een nieuw seizoen, wat nu inmiddels eer zo beetje voor ons staat.  

Tot slot, namens het voltallige bestuur en de regiobesturen, een woordje van dank voor alle organisatoren en vrijwilligers van alle activiteiten die wel door zijn gegaan, of op enigerlei wijze hebben bijgedragen aan de activiteiten van de Koets’n Keerls. Al loopt het aantal activiteiten wel wat terug, hetgeen natuurlijk jammer is, maar de activiteiten die wel doorgaan zijn gezellig en dat willen we als koets’n keerls heel graag uitstralen…

Eddie Schoneveld, voorzitter.

Jaarverslag over 2022

Jaarverslag over 2022

Nadat wij het jaar 2022 begonnen onder het juk wat ons al bijna twee jaar bezig hield, konden wij
eind januari toch verheugd ademhalen dat veel van de maatregelen, die de overheid ons had
opgelegd, geschrapt konden worden.


Dit werkt als een lap op een stier want velen van de Koets’n Keerls en de Vrouwleu gingen druk aan
de poets en de koetsen werden weer uit het stof gehaald. De agenda voor ritten werd weer gevuld en
ook werd er een Algemene ledenvergadering gehouden in het Jachtlust in Hertme op 26 april.
Tijdens die ledenvergadering werden er een record aan jubilarissen gehuldigd en werd het nieuwe
vaandel getoond. Helaas werd er ook stil gestaan bij een record aantal leden en nauw betrokkenen
die onze vereniging waren ontvallen.


Ondanks de moeilijke jaren van corona waren de financiën mooi op orde en konden er dus mooie
ritten worden uitgezet. En die zijn er in 2022 zeker geweest. De Twenterit in Enter was zeker een
hoogtepunt met bijna 30 authentieke aanspanningen en ook de Singravenrit mag zeker benoemd
worden. Maar er waren er natuurlijk veel meer.


De bezetting van het bestuur kwam enigszins onder druk te staan omdat Henk ter Boo, onze
vicevoorzitter ernstig ziek was en ons helaas op 14 augustus, 1 dag na zijn 73e verjaardag is ontvallen.
Eddie Schoneveld, onze voorzitter, zal bij zijn vrouw nog postuum de onderscheiding komen brengen
omdat Henk ter Boo 40 jaar lid was van de Koets’n Keerls.

nnemieke Oude Avenhuis heeft het bestuur verlaten om voor haar moverende redenen.
Maar omdat het bestuur tegenwoordig vergaderd samen met de voorzitters van de regio, konden wij
deze vacatures wel opvangen. Ook bij het wedstrijdsecretariaat waren vacatures maar die zijn
gelukkig ook gedeeltelijk opgevuld.


De zomer vorderde en een zeer speciale editie van Koetshuizen te Pronk bij de families Maathuis,
Oude Holtkamp, Engbers & Klaasen, Middelkamp en hr. Eshuis waren meer dan het bezoeken waard.


De zomer brak aan. De ritten gingen door, waaronder ook de Tubbergse Men- en Ruiterdagen, maar
helaas moesten wij veel mensen met een handicap teleurstellen omdat de Bouwhuisrit niet doorging.


Begin oktober waren de regiovergaderingen en daar was het ook een gezellig weerzien van leden die
allemaal dezelfde hobby leuk vinden. Ideeën werden uitgewisseld en plannen voor 2023 werden
gemaakt.


De Hubertusrit was in 2022 ongekend succes. Meer dan 20 ruiters en ook heel wat aanspanningen
maakten een prachtige rit van af de pook in Almelo, waar het jagersgilde zorgde voor de muzikale
omlijsting.


Ook het indoorseizoen was zeker niet gek en nieuwe regelgeving voor 2023 belooft waarschijnlijk nog
veel meer spektakel.


Kortom 2022 was een jaar waarin het geleidelijk aan weer een beetje normaal werd en wij hopen
allemaal dat deze trend zich in 2023 doorzet.