Weitemansrit 2021

De eerste rit in 2021 en nog steeds in corona beperkingen….

De koffie met koek stond klaar bij Jan Kroeze, welke we bij onze eigen aanspanning opdronken, om zo de anderhalve meter afstand te handhaven.

Wij vertrokken met 6 aanspanningen (2 afmeldingen, 1corona besmetting en1 kreupel paard) richting West-Geesteren en de Vermolenhoek. 

Vervolgens richting Langeveen en vandaar via de Vasserdijk naar Manderveen. Hier was de stop bij Harrie Kroeze in de wei. Deze deelde doosjes met eenden eieren uit van zijn eigen eenden .

Na dat de paarden waren uitgerust, want ze hebben natuurlijk geen conditie meer in deze rare tijd, reden we weer terug via de Kotkampweg en het dorp Geesteren.

Vervolgens door de Huier en Landriet weer terug naar het erf van Jan Kroeze. Hier aangekomen ging ieder zijns weegs, want een nazit was niet mogelijk met dit akelige virus .

Het was een mooie rit met veel zandpaden en iedereen was blij dat deze rit mogelijk was.

Bedankt organisatie en tot volgend jaar.  Johan & Annemieke

Extra ingelaste Authentieke rit (recreatief ook toegestaan)

7 augustus 2021 (tijd vervroegd naar 15.30 uur i.v.m. het korten van de dagen)

Extra ingelaste Authentieke rit (recreatief ook toegestaan) 

Op 7 augustus willen wij toch voor alle Authentieke rijders een rit organiseren.

Normaliter is de Twenterit de Authentieke rit van de Koets’n Keerls en daarnaast wordt bij de Almelose Ruiterdagenrit en de Singravenrit ook Authentiek gereden.

Maar helaas konden deze geen van drieën doorgaan in verband met het coronavirus. Juist omdat wij dat als bestuur ook erg betreuren hebben John Lescher, Leo Groothuis en Eddie Schoneveld de handdoek opgepakt en voor zaterdag 7 augustus een extra rit uitgezet waarbij wij hopen veel Authentieke rijders toch te bedienen in hun wens om hun mooie oude wagen aan het publiek te gaan tonen. Wij willen hiervoor ook de lokale media benaderen zodat de mensen hiervan ook op de hoogte zijn.

De rit gaat voor 99 % over verharde wegen en via Fleringen (langs kasteel Herinckhave) en Reutum zal het richting het oudste en pittoreske stadje in Twente; Ootmarsum gaan. Natuurlijk gaan wij bij terugkomst ook even door het prachtige dorp Tubbergen, maar de prachtige Twentse natuur zal ook de hele tocht de boventoon voeren. 

Ook deelnemers van andere menverenigingen willen wij van harte welkom heten.

Wij starten om 15.30 uur bij de familie Groothuis aan de Reutummerweg 29 te Tubbergen. Na afloop zal er ook aan de inwendige mens worden gedacht.

Wij hopen op veel authentieke rijders, maar bezit u geen authentieke koets dan is het natuurlijk ook prima wanneer u met uw recreatieve wagen aansluit. Wel hopen wij dat u er met uw kleding wel enigszins rekening mee zult houden.

Er zijn geen kosten verbonden aan deze rit, maar wij willen wel graag dat u zich aanmeldt.

U kunt zich aanmelden bij de secretaris van de Koets’n Keerls: Melanie Lescher

@ dekoetsnkeerls@gmail.com of 06-40283726 

(aanmelding is vereist i.v.m. catering en parkeerplaatsen). 

Twickelrit 4 juli 2021

Twickelrit 4 juli 2021

Henk ter Boo nam een risico wat betreft het weer. Ach af en toe een buitje ja ja …

‘s Morgens om 8 uur regende het pijpenstelen in Hengelo. Ik dacht even; “moeten we wel gaan, per slot van rekening rijden doe ik voor m’n lol”! Toch maar gaan poetsen.

Niet voor niets vroeg opgestaan, maar wel eerst de kleine dierentuin voeren; pony’s, honden, kippen, konijn, varken, duiven, alles was nog slaperig.

Om 9 uur reden we richting Henk ter Boo. Om 9.45 uur stond daar de koffie met krentenwegge al klaar, met nog steeds stralend weer!

We waren met een totaal van 4 aanspanningen, familie v.d. Burg, Johan Stegeman met fam. Kors en Ter Boo die een prachtige rit geregeld had. We reden richting Oele en Delden in Twickels gebied met mooie ingezaaide randen langs weilanden, bloemenweelde! We Wonen al 45 jr. in Hengelo, maar nooit geweten dat het daar zo mooi was.

Gezellige stop bij de zoon van Johan Stegeman , waar we werden verwelkomd met drankjes en hapjes aangeleverd per snelle wagonnette van Johan Harink, die nadien ook nog een stukje mee reed richting ter Boo. Toen goot Pluvius nog even een bui over ons, alle paraplus gingen open, geen probleem voor de paarden, ze waren allen schokbestendig!  Bij Henk werd nog wat gegeten, wij moesten verder, nog een half uurtje. Pony’s zijn in goede conditie, de baas was wat stram na 6 uur sturen!

Het was een geweldige rit. Fam. ter Boo heel veel dank voor de gastvrijheid en organisatie. 

Ankie en Nico Kors.

Koets’n Keerlslid Jan Kroeze overleden.

Op dinsdag 22 juni j.l. is ons trouwe lid Jan Kroeze in zijn eigen vertrouwde omgeving, op 71 jarige leeftijd, tussen zijn paarden overleden. Wij hebben Jan leren kennen als een betrokken lid die vaak deelnam aan diverse ritten in de omgeving van Tubbergen en Ootmarsum. Jan reed zowel recreatief alsook authentiek. Hij was al langere tijd ziek, maar zelfs in die jaren kwamen wij hem nog geregeld tegen bij de diverse evenementen van de Koets’n Keerls. Wij wensen zijn familie veel sterkte toe in deze moeilijke tijd.

Jan Kroeze in de stal bij een pasgeboren veulen.

Hij heeft het weer geflikt!! Raymond Letteboer samen met zijn groom Nathalie Janssen Nederlands Kampioen 2 span

          

Nederlands Kampioen 2021 Samengestelde wedstrijd Klasse Z Tweespan.

Want het is niet de eerste keer dat hij dit mooie resultaat behaalt. Elf jaar geleden mocht hij ook deze titel in ontvangst nemen. De Vereniging De Koets’n Keerls feliciteren hem dan ook wederom met deze uitstekende prestatie. Wat een spannende wedstrijd konden we volgen op de livestream “ InBeeld.tv”, want fysiek aanwezig zijn was helaas nog niet mogelijk.

Maasdijk vrijdag 11 juni.

De Dressuur, zoals hij zelf zegt niet zijn sterkste onderdeel, maar het resultaat was een 7de plek en dat is toch een mooi resultaat in een deelnemersveld van 27 starts.

Maasdijk zaterdag 12 juni.

De Marathon, 8 hindernissen en een weg parcours afleggen in een voorgeschreven tijd. Raymond is hier goed in, hij manoeuvreert zijn tweespan door de hindernissen alsof het bijna van zelf gaat. Hij eindigt op een hele mooie tweede plek. Op de foto zie je Raymond in actie met zijn paarden. Beide wedstrijden bij elkaar opgeteld betekende dit een tweede plaats in klassement.

Maasdijk zondag 13 juni.

De Vaardigheid, de balletjes op de pionnen laten liggen en binnen te tijd eindigen. Een moeilijk parcours met lastige bochten en oxers (twee rij pionnen achtereen) en dan als één-na-laatste mogen starten! De voorgangers noteerden allemaal straffouten en tijdsoverschrijdingen. Hoe ga je dan zelf zo’n wedstrijd in? Heel koel en het verstand op “gaan en alle balletjes laten liggen”. Dat is hem bijna gelukt, één balletje en 63 seconden tijdsoverschrijding. Nu afwachten wat de nummer 1 gaat doen. Antonie ter Harmsel had meer pech en had te veel afgeworpen balletjes en tijdoverschrijving.

Het was toen duidelijk: Ons lid uit Oud Ootmarsum Raymond Letteboer was met zijn groom Nathalie Janssen en zijn twee paarden de Nederlands Kampioen 2021!

Overlijden Theo Goossen

Op 24 februari 2021 is overleden op bijna 80 jarige leeftijd ons gewaardeerd Koets’n Keerlslid, dhr. Theo Goossen.

Wij wensen zijn kinderen en kleinkinderen heel veel sterkte toe in de komende tijd. In verband met de regelgeving rondom het coronavirus heeft de uitvaart in besloten kring plaatsgevonden, maar een persoonlijke condoleance zal zeker op prijs worden gesteld.

Familie Goossen | Almeloseweg 159 | 7615 NA Harbrinkhoek

WIJZIGINGEN WETGEVING I&R: WAT BETEKENT DIT VOOR JOU?

Wijziging wetgeving.

Vanaf 21 april moeten alle paarden die in Nederland worden gehouden verplicht geregistreerd worden op de locatie waar ze staan. Belangrijkste reden voor deze aanscherping in de Europese wetgeving is dat op deze manier snel gehandeld kan worden bij dierziekten of mogelijke gevolgen voor de volksgezondheid. De nieuwe registratieplicht staat in de Europese Diergezondheidsverordening. Voor geiten, schapen en varkens geldt dit al langer.

Bij de registratieplicht wordt onderscheid gemaakt tussen de houder van het paard en de houder van de locatie. Een houder van een paard is verantwoordelijk voor de identificatie van het paard middels chip, paspoort en registratie bij een Nederlandse paspoortuitgevende instantie. De houder van de locatie is verantwoordelijk voor het registreren van de paarden op zijn locatie op zijn UBN-nummer bij de RVO. 

Het is op dit moment nog niet mogelijk om de paardachtigen op het UBN aan te melden. We verwachten dat dit vanaf 12 april 2021 mogelijk is. Hoe je dit doet lees je dan op de website van RVO
.

Meer informatie kunt u lezen op de site van de KNHS.

Prachtige video’s / foto’s van de (corona)winter 2021

Wim van den Burg – Enschede
Harry en Gonny Mulder – Hengelo
Arie en Gerda Middelkamp – Wierden
Petra van Keulen – Bornerbroek
Henri Karnebeek

Jan Maathuis
Jan Maathuis

Overlijden Harry Maathuis (78 jr.)

Op 24 januari 2021 is overleden, ons betrokken lid, de heer Harry Maathuis.

Harry was vele tientallen jaren een betrokken lid bij de Koets’n keerls. De laatste jaren ging zijn gezondheid steeds verder achteruit, maar zijn betrokkenheid was dermate groot, dat hij de moeite nam om bij een pauze plaats te komen kijken en zo betrokken te blijven bij het aangespannen rijden in Twente.

Harry Maathuis †

In verband met de regelgeving rondom het coronavirus is er geen gelegenheid om de familie persoonlijk te condoleren, maar een kaartje zal zeker op prijs worden gesteld. Het correspondentieadres is: Mw. Annie Maathuis, De Smidse 1, 7678 BW Geesteren.

Namens bestuur en leden van de Twentse Rijtuig- en Arresleevereniging “De Koets’n Keerls” wensen wij Annie en de overige familieleden heel veel sterkte toe.

Nieuwjaarsgroet en gedicht van Erik Eshuis

Namens het voltallig bestuur wensen wij u een gezond en goed 2021 toe. Wij laten een bijzonder jaar achter ons. Een jaar waarin bijna geen ritten plaatsvonden en juist dat heeft de redactie van het jaarboek dan ook doen besluiten om over het jaar 2020 geen jaarboek uit te brengen. Ook is het nog helemaal niet zeker dat wij in maart onze jaarlijkse jaarvergadering kunnen houden, mede omdat de lockdown nu is verlengd tot 9 februari 2021.

Toch hopen wij dat wij dit jaar weer samen de leidsels ter hand te kunnen nemen en elkaar veelvuldig bij de diverse ritten zullen zien. De ritten die gepland staan tot begin augustus 2021 zijn inmiddels toegevoegd aan de website bij de agenda maar nog niet allemaal geaccordeerd omdat de eindejaar vergaderingen in de regio’s 3 en 4 niet zijn doorgegaan. Dit hopen wij z.s.m. klaar te maken.

Tot slot wensen wij u veel leesplezier met het

Niejjoarsgedicht 2020- 2021,

Tweedoezendtwintig was miej wal’n joar…..

En de meeste leeu bint’r wal met kloar.

27 Februari was’n eerst’n Covid patiënt in Nederlaand signaleert,

En wönn d’r onwies völ w.c.- pepier hamstert in meert.

In hoes wark’ng dat wönn verplicht

En völ zaak’ng zoas de horeca dee gung’ng dicht.

Wiej moss’n allemoal ’n mondkapje draag’n

En iej heurn de leu alverdan moar klaag’n.

Loa’w toch bliej wean da’w ’t leam’n d’r nog biej hoalt

En dat gedram löt miej eerluk gezegd koald.

Loa’w d’r biej stilstoan dat ’n oorlog 75 joar geleed’n veurbiej was

En klaag’n dat diss’n tied slimmer is gèf gin pas.

Het is ôk al 250 joar eléén dat Beethoof’n op de wereld kwam

En Jo Biden dit joar as president van Amerika in beeld kwam.

“Black lives Matters”, ôk zo’n begrip in diss’n tied.

Goat normaal mèt meka um en dramt neet aower zwatte Piet.

Het van Dale- woord van 2020 is: “anderhalvemetersamenleving”

Gelukkig köw as “Koets’n keerl”nog’n luk veur’n in eigen umgeving.

Ik hoppe da’w zo rap meugelik in 2021 ôk wear te hoop hèn veur’n könt

Dat is wat  saam’n met gezondheid oeleu zo onwies is e gunt.

Beste leu, doo’t veural met de feestdaage hènnig-an

En da’wmeka in 2021 gezoond weer zult zéén zo rap as’t moar kan.

Albergen, Erik Eshuis.