Weitemansrit

Deze  zondag 2 april 2023 stond de Weitemansrit weer op de agenda.  Na een week van veel regen was het zondag zonneschijn en droog weer geregeld door Jan.

De route en aanspanplaats maar wel ff moeten wijzigen i.v.m. de vele regen. Het weiland tegenover ons was onbegaanbaar geworden. 

Om half elf, na de koffie met cake, zijn we met 5 aanspanningen vertrokken richting Tubbergen, door het dorp Geesteren en via de Huijer. In verband met de weersomstandigheden toch maar meer verharde weg genomen dan gepland.

Na 13 kilometer in Tubbergen aangekomen de paarden even laten rusten en daarna weer via het Hondeven huiswaarts naar de Witteveensweg waar Mariska Addink ons al opwachtte met heerlijke gebakken pannenkoeken .

Al met was het weer een geslaagde eerste rit van het seizoen.

Allemaal bedankt. John Lescher

Jaarverslag over 2022

Jaarverslag over 2022

Nadat wij het jaar 2022 begonnen onder het juk wat ons al bijna twee jaar bezig hield, konden wij
eind januari toch verheugd ademhalen dat veel van de maatregelen, die de overheid ons had
opgelegd, geschrapt konden worden.


Dit werkt als een lap op een stier want velen van de Koets’n Keerls en de Vrouwleu gingen druk aan
de poets en de koetsen werden weer uit het stof gehaald. De agenda voor ritten werd weer gevuld en
ook werd er een Algemene ledenvergadering gehouden in het Jachtlust in Hertme op 26 april.
Tijdens die ledenvergadering werden er een record aan jubilarissen gehuldigd en werd het nieuwe
vaandel getoond. Helaas werd er ook stil gestaan bij een record aantal leden en nauw betrokkenen
die onze vereniging waren ontvallen.


Ondanks de moeilijke jaren van corona waren de financiën mooi op orde en konden er dus mooie
ritten worden uitgezet. En die zijn er in 2022 zeker geweest. De Twenterit in Enter was zeker een
hoogtepunt met bijna 30 authentieke aanspanningen en ook de Singravenrit mag zeker benoemd
worden. Maar er waren er natuurlijk veel meer.


De bezetting van het bestuur kwam enigszins onder druk te staan omdat Henk ter Boo, onze
vicevoorzitter ernstig ziek was en ons helaas op 14 augustus, 1 dag na zijn 73e verjaardag is ontvallen.
Eddie Schoneveld, onze voorzitter, zal bij zijn vrouw nog postuum de onderscheiding komen brengen
omdat Henk ter Boo 40 jaar lid was van de Koets’n Keerls.

nnemieke Oude Avenhuis heeft het bestuur verlaten om voor haar moverende redenen.
Maar omdat het bestuur tegenwoordig vergaderd samen met de voorzitters van de regio, konden wij
deze vacatures wel opvangen. Ook bij het wedstrijdsecretariaat waren vacatures maar die zijn
gelukkig ook gedeeltelijk opgevuld.


De zomer vorderde en een zeer speciale editie van Koetshuizen te Pronk bij de families Maathuis,
Oude Holtkamp, Engbers & Klaasen, Middelkamp en hr. Eshuis waren meer dan het bezoeken waard.


De zomer brak aan. De ritten gingen door, waaronder ook de Tubbergse Men- en Ruiterdagen, maar
helaas moesten wij veel mensen met een handicap teleurstellen omdat de Bouwhuisrit niet doorging.


Begin oktober waren de regiovergaderingen en daar was het ook een gezellig weerzien van leden die
allemaal dezelfde hobby leuk vinden. Ideeën werden uitgewisseld en plannen voor 2023 werden
gemaakt.


De Hubertusrit was in 2022 ongekend succes. Meer dan 20 ruiters en ook heel wat aanspanningen
maakten een prachtige rit van af de pook in Almelo, waar het jagersgilde zorgde voor de muzikale
omlijsting.


Ook het indoorseizoen was zeker niet gek en nieuwe regelgeving voor 2023 belooft waarschijnlijk nog
veel meer spektakel.


Kortom 2022 was een jaar waarin het geleidelijk aan weer een beetje normaal werd en wij hopen
allemaal dat deze trend zich in 2023 doorzet.

Koetsenkeerls Lid Harry Kobes overleden

Harry Kobes (links) samen met zijn inmiddels overleden zwager Ben Langenhof tijdens een van de vele ritten.

Harry en Ben waren trouwe deelnemers aan vele ritten, met name in Regio 1 van de Koets’n Keerls en hadden daarbij ook een eigen rit in en rondom Geesteren. Vele jaren werden zij ook gesouffleerd door hun partners, waarvan de vrouw van Ben later samen met Harry hun gezamenlijke hobby voortzetten. Naast het mennen waren Harry en Ben ook vaak als vaste koetsiers te vinden bij het ringsteken tijdens de Tubbergse men- en ruiterdagen en later bij de Almelose Ruiterdagen.

Enkele jaren geleden werd bij Harry de ernstige ziekte Waldenström werd vastgesteld, maar hij ging moedig de strijd aan en leek deze ook te gaan winnen. In 2022 was hij al weer in staat om samen met zijn zus menig rit mee te maken. Begin dit jaar werd helaas bekend dat de ziekte weer in volle hevigheid is teruggekomen en dat hij op 11 maart jongstleden op 70 jarige leeftijd is overleden.

Er is gelegenheid om afscheid van hem te nemen en om de familie te condoleren op donderdag 16 maart van 19.00 tot 19.45 uur in zijn vertrouwde omgeving van de Vinckenweg 21 te Geesteren. De crematieplechtigheid zal plaatsvinden op vrijdag 17 maart om 16.15 uur in het crematorium, Hosbekkeweg 2 te Borne.

In plaats van bloemen liever een gift voor het onderzoek naar de ziekte van Waldenström.

Indoor wedstrijden Ambt Delden

Twentse koetshuizen ten pronk

In het weekend van 15 en 16 oktober stelt een aantal enthousiaste Twentse Koets’n Keerls en Vrouwleu hun koetshuizen open voor publiek.
Achter de deuren van deze koetshuizen bevindt zich een schat aan rijtuigen uit lang verloren tijden!
Aan het eind van de 19e eeuw werd het straatbeeld gedomineerd door paard en wagen. Een grote verscheidenheid aan type rijtuigen was hiervan het gevolg.
Immers een adellijke familie had een chiquer rijtuig dan de plaatselijke kolenboer. Voor iedere gelegenheid was er een passend rijtuig: rijtuigen geschikt voor het afleggen van bezoeken, het maken van plezierritjes, vervoer op het platteland tot het uitventen van brood en kruidenierswaren, veel van deze specifieke rijtuigen zullen te zien zijn.
De 5 deelnemende koetshuizen geven samen een zo breed mogelijk beeld van de wijze waarop adellijke en toonaangevende families maar ook boeren en venters in Twente zich rond de vorige eeuwwisseling verplaatsten.

Toegang tot alle koetshuizen is gratis.


15 en 16 oktober van 10.00 – 17.00 uur

Meewerkende verzamelaars zijn:

Jan & Ria Maathuis
Lemselosestraat 9, Weerselo
Erik Eshuis
Ootmarsumseweg 33, Albergen,
Gerhard en Hannelies Oude Holtkamp
Venweg 17, Noord Deurningen
Arie en Gerda Middelkamp
Kupersweg 2, Wierden
Gerard en Marianne Engbers
Akkerhuisweg 1, Saasveld
Bart en Mirthe Klaasen

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Liesbeth Hassink
Twickelerlaan 17, 7495 VG Ambt Delden
06-55118139 – email: foresyard@hotmail.com

Vice-voorzitter Koets’n Keerls Henk ter Boo overleden

Henk ter Boo overleden.

Op 14 augustus jongstleden, 1 dag na zijn 73e verjaardag is na een ernstige ziekte in zijn eigen vertrouwde omgeving overleden een trouw en betrokken lid van de Koets’n Keerls.

Al meerdere keren zat Henk in het bestuur en de laatste fase zat hij ruim 10 jaar. Zijn betrokkenheid was groot bij het aangespannen rijden. Daarnaast was hij een verbinder en mensenmens. Met name het authentieke rijden had zijn aandacht en zijn specialiteit. Jaarlijks zette hij de Twickelrit uit maar hij is ook betrokken geweest bij landelijke wedstrijden waaronder het Nederlands Kampioenschap authentiek aanspannen rijden. Hij was een graag geziene deelnemer bij diverse authentieke ritten in de omgeving. Als bestuurslid was hij erg betrokken en kon goed luisteren en schatte zijn medebestuursleden op hun waarde, maar hij schroomde niet om zijn duidelijke mening en visie te geven.

In september vorig jaar werd bij hem een tumor bij zijn oor vastgesteld en ook hierin was hij daadkrachtig en toonde een ongelofelijk doorzettingsvermogen. Als bestuur kijken wij met veel respect terug naar de wijze waarop hij zelf met zijn ziekte is omgegaan. Dagelijks voor behandeling naar Amsterdam maar toch bleef de deur ook altijd voor iedereen open staan en zelfs 14 dagen geleden heeft hij nog door het door hem zo geliefde Twickel gereden.

Wij zullen zijn kennis, kunde en betrokkenheid zeker missen en wij wensen zijn vrouw, zoon en schoondochter heel veel kracht en steun toe. Mocht u ook uw deelneming willen betuigen, dan kan dat op donderdagavond tussen 19 en 20 uur aan de Loofrietweg 13 te Ambt Delden. Op vrijdag 19 augustus zal hij per koets naar de Oude Blasius in Delden worden gebracht waar om 10.30 uur de dienst ter afscheid zal plaatsvinden. Aansluitend is de begrafenis op de algemene begraafplaats aan de Langestraat 200 te Delden.

Vroege ochtendrit

De ochtendrit weer op de kalender 12 juni.

Het was inderdaad weer vroeg, om half 7 uit de veren om alles klaar te zetten en paard te voeren.

Om 7.15 uur melden de eersten zich en rond 7.45 uur de laatste en hadden we 7 aanspanningen. 

Na de koffie en krentenwegge door de dames van de de catering verzorgd zijn we rond 8.15 vertrokken richting het geesterse veld en via de huijer door naar het hondeven en via de oude Almelose naar het geziet in albergen om ff de sherry stop te houden voor een mummelmannetje en nog koffie met krentenwegge. 

Daarna weer verder richting de schietbaanweg en daarna door de nieuwbouwwijk noord-oost ff huizen kijken wat er allemaal gebouwd wordt in Almelo. 

Toen we weer terug op vertrekplaats aankwamen wachten ons de  dames van de catering,  Trees en Bernadette  ons al op met een heerlijke broodjeslunch met boerenomelet en die smaakten heerlijk.

Allen bedankt voor de komst én gezellige rit.

Route Twenterit 2e Pinksterdag in Enter

10.00 / 10.30 uur Start Twenterit.

 • Parkeerterrein Links verlaten, Wierdenseweg                    
 • 1ste Verharde weg Links, Sluizendijk
 • Op 1 ste verharde kruizing links af, doodlopende weg, Kloosterhoeksweg
 • Rechts aanhouden (=rechtdoor), semi verharde weg, Kloosterhoeksweg                                                    
 • Rechtsaf, Sluizendijk                                                               
 • 1ste weg Linksaf, Kloosterhoeksweg
 • 2de Weg Rechts, 1ste Nieuwstadsweg
 • Eindeweg linksaf, Wierdenseweg                                            
 • 1ste weg Rechts Ypeloschoolweg
 • Einde weg Linksaf Ypeloschoolweg
 • 1ste inrit AKKERHUUS parkeerplaats oprijden

11.00 uur Sherrystop bij het Akkerhuus

 • Parkeerplaats links verlaten Yploschoolweg vervolgen
 • Einde weg Linksaf, Ypeloweg                                                    
 • 1ste weg Rechtsaf, Iemenkampsweg
 • 1ste Weg Rechts, Zomerdijk
 • Weg vervolgen tot Kanaal, rechts aanhouden, Kanaalweg
 • Onder brug door Linksaf verharde weg, Kanaalweg
 • 1ste verharde Weg Rechtsaf, Bokdamsweg              
 • 1ste weg Linksaf, Semmekrotweg
 • In haakse bocht recht door (semi verharde weg), Goordijk
 • Einde Rechts, Beumersweg
 • 1ste  Weg Links, Reintsweg
 • Het Reints, weiland op de hoek

12.15 uur Middag pauze (Het Reints)

 • Linksaf weiland verlaten
 • Einde weg Linksaf, Wolvesweg                                            
 • 1ste weg rechtsaf, Kartelaarsdijk
 • Weg vervolgen, weg gaat over in Bullenaarsweg
 • 1ste weg linksaf, Poolweg
 • Splitsing rechts aanhouden wordt Breddendijk
 • Einde weg Rechtsaf, Enterweg                                          
 • 1ste Linksaf, Jagersweg
 • 2de verharde weg Rechtsaf, Zuiderveldsweg
 • 100 meter Weiland Links (opstelling op nummer)

14.45 uur vertrek naar defilé (Vakantiepark Kleilutte)

 • Weiland links verlaten Zuiderveldsweg                                             
 • Einde weg Rechtsaf, Rondweg
 • Einde Weg Linksaf, Goorseweg                                                                                         
 • Goorseweg volgen gaat over in Dorpsstraat tot in Enter

15.00 uur Defilé Middenplein

 • Dorpsstraat vervolgen
 • Linksaf Rijssenseweg, eerste weg rechts Oude Schoolstraat, Bejaardencentrum Reggedal
 • Einde weg links, Dorpsstraat
 • Dorpstraat gaat over in Wierdense weg
 • Over brug eerste weiland links aanspanterrein

Einde Twente Rit