2 leden van de Koets’n Keerls overleden

Na een kortstondige ziekte is overleden Bennie Tijink. Hij is 73 jaar geworden. De uitvaart vindt in besloten kring plaats.

Wij wensen zijn vrouw Joke, de kinderen en kleinkinderen heel veel kracht en sterkte toe in deze moeilijke tijd.

Op 7 juni 2024 is overleden ons lid Toon Mentink. Toon is 83 jaar geworden.

Er is gelegenheid om zijn vrouw, kinderen en kleinkinderen te condoleren op woensdag 12 juni van 19.00 tot 19.30 uur in zijn eigen vertrouwde omgeving aan het Gammelkerstraat 7 te Deurningen.

Wij wensen Annie, de kinderen en kleinkinderen heel veel kracht en sterkte toe voor de komende tijd.