Bedankt!

Beste Koets’n Keerls en Vrouwleu,

Soms zijn er lichtpuntjes in hele droevige dagen.
Zo’n lichtpuntje kwam van jullie in de vorm van een kaart, een bezoek, een telefoontje of een knuffel
na het overlijden van Johan. Een blijk van medeleven uit onverwachte hoek, dat geeft steun en kracht.

Langs deze weg willen wij onze dank betuigen voor de vele blijken van medeleven, in welke vorm dan ook,
tijdens de ziekte en na het overlijden van

Johan Oude Hergelink


Het heeft ons goed gedaan te mogen ervaren, dat hij bij zo velen geliefd was.

                                           José, kinderen en kleinkinderen.