In Memoriam: Johan Oude Hergelink

Vele jaren was Johan Oude Hergelink, als secretaris, één van de toonaangevende personen binnen het bestuur van de Koets’n Keerls. Hij ontpopte zich als een duizendpoot en was handig op allerlei gebieden. Zo was hij de uitvoerende kracht achter het jaarboek, wat met intens veel zorg en inzet vele jaren door hem werd klaargemaakt.

Daarnaast was hij een allround klusser en tijdens de klussen gebeurde er ook nog wel eens wat, maar soms met een stok, of op krukken, soms met een arm in het verband, maar als er bij de Koets’n Keerls wat te doen was: Johan was erbij!! Veelal met zijn trouwe vriend; de fotocamera, want wat heeft hij veel foto’s gemaakt.

Heel trouw beheerde hij het secretariaat en zelfs nadat hij had aangegeven te stoppen, bleef hij doorgaan, omdat er nog geen nieuwe secretaris was gevonden. Alles had hij super op rit en met verve gaf hij zich helemaal over aan onze vereniging. De Koets’n Keerls zijn hem dan ook heel veel dank verschuldigd.

Nadat Johan écht was gestopt binnen het bestuur, begonnen de problemen met zijn gezondheid. Hij viel van het een in het ander. Meerdere keren ziekenhuis, allerlei behandelingen en toch klaagde hij nooit en bleef betrokken voor zover zijn lichamelijk toestand dit mogelijk maakte.

Tot half augustus 2023. Johan berichtte heb bestuur dat het een aflopende zaak was. Hij had bericht gekregen dat hij ernstig ziek was en dat er niets maar aan te doen was. Hij wilde graag de mensen, waar hij veel mee heeft samengewerkt, nog ontmoeten om afscheid te nemen. Dit hebben wij op zijn verzoek ook nog gedeeld in de nieuwsbrief van augustus, maar helaas is dat in heel veel gevallen, mede door de vakantietijd, niet meer gebeurd.

Want op 2 september jl., slechts 14 dagen na het onheilspellende bericht, bereikte ons de droeve tijding dat Johan al was overleden. Als bestuur en leden wensen wij José, de kinderen en kleinkinderen heel veel kracht en sterkte toe om dit verlies te dragen. Wij zullen Johan herinneren als een Koets’n Keerl in hart en nieren en blijven hem vol dankbaarheid gedenken voor alles wat hij voor de Koets’n Keerls heeft gedaan.