Overlijden Anja Beltman

Ons bereikte ons het droevige bericht dat Anja Beltman (Stal Driene) op 7 november op 67-jarige leeftijd is overleden. 
Wij wensen de familie veel sterkte in deze moeilijke tijd.