Overlijden Harry Maathuis (78 jr.)

Op 24 januari 2021 is overleden, ons betrokken lid, de heer Harry Maathuis.

Harry was vele tientallen jaren een betrokken lid bij de Koets’n keerls. De laatste jaren ging zijn gezondheid steeds verder achteruit, maar zijn betrokkenheid was dermate groot, dat hij de moeite nam om bij een pauze plaats te komen kijken en zo betrokken te blijven bij het aangespannen rijden in Twente.

Harry Maathuis †

In verband met de regelgeving rondom het coronavirus is er geen gelegenheid om de familie persoonlijk te condoleren, maar een kaartje zal zeker op prijs worden gesteld. Het correspondentieadres is: Mw. Annie Maathuis, De Smidse 1, 7678 BW Geesteren.

Namens bestuur en leden van de Twentse Rijtuig- en Arresleevereniging “De Koets’n Keerls” wensen wij Annie en de overige familieleden heel veel sterkte toe.