Overlijden Harry Maathuis (78 jr.)

Op 24 januari 2021 is overleden, ons betrokken lid, de heer Harry Maathuis.

Harry was vele tientallen jaren een betrokken lid bij de Koets’n keerls. De laatste jaren ging zijn gezondheid steeds verder achteruit, maar zijn betrokkenheid was dermate groot, dat hij de moeite nam om bij een pauze plaats te komen kijken en zo betrokken te blijven bij het aangespannen rijden in Twente.

Harry Maathuis †

In verband met de regelgeving rondom het coronavirus is er geen gelegenheid om de familie persoonlijk te condoleren, maar een kaartje zal zeker op prijs worden gesteld. Het correspondentieadres is: Mw. Annie Maathuis, De Smidse 1, 7678 BW Geesteren.

Namens bestuur en leden van de Twentse Rijtuig- en Arresleevereniging “De Koets’n Keerls” wensen wij Annie en de overige familieleden heel veel sterkte toe.

Nieuwjaarsgroet en gedicht van Erik Eshuis

Namens het voltallig bestuur wensen wij u een gezond en goed 2021 toe. Wij laten een bijzonder jaar achter ons. Een jaar waarin bijna geen ritten plaatsvonden en juist dat heeft de redactie van het jaarboek dan ook doen besluiten om over het jaar 2020 geen jaarboek uit te brengen. Ook is het nog helemaal niet zeker dat wij in maart onze jaarlijkse jaarvergadering kunnen houden, mede omdat de lockdown nu is verlengd tot 9 februari 2021.

Toch hopen wij dat wij dit jaar weer samen de leidsels ter hand te kunnen nemen en elkaar veelvuldig bij de diverse ritten zullen zien. De ritten die gepland staan tot begin augustus 2021 zijn inmiddels toegevoegd aan de website bij de agenda maar nog niet allemaal geaccordeerd omdat de eindejaar vergaderingen in de regio’s 3 en 4 niet zijn doorgegaan. Dit hopen wij z.s.m. klaar te maken.

Tot slot wensen wij u veel leesplezier met het

Niejjoarsgedicht 2020- 2021,

Tweedoezendtwintig was miej wal’n joar…..

En de meeste leeu bint’r wal met kloar.

27 Februari was’n eerst’n Covid patiënt in Nederlaand signaleert,

En wönn d’r onwies völ w.c.- pepier hamstert in meert.

In hoes wark’ng dat wönn verplicht

En völ zaak’ng zoas de horeca dee gung’ng dicht.

Wiej moss’n allemoal ’n mondkapje draag’n

En iej heurn de leu alverdan moar klaag’n.

Loa’w toch bliej wean da’w ’t leam’n d’r nog biej hoalt

En dat gedram löt miej eerluk gezegd koald.

Loa’w d’r biej stilstoan dat ’n oorlog 75 joar geleed’n veurbiej was

En klaag’n dat diss’n tied slimmer is gèf gin pas.

Het is ôk al 250 joar eléén dat Beethoof’n op de wereld kwam

En Jo Biden dit joar as president van Amerika in beeld kwam.

“Black lives Matters”, ôk zo’n begrip in diss’n tied.

Goat normaal mèt meka um en dramt neet aower zwatte Piet.

Het van Dale- woord van 2020 is: “anderhalvemetersamenleving”

Gelukkig köw as “Koets’n keerl”nog’n luk veur’n in eigen umgeving.

Ik hoppe da’w zo rap meugelik in 2021 ôk wear te hoop hèn veur’n könt

Dat is wat  saam’n met gezondheid oeleu zo onwies is e gunt.

Beste leu, doo’t veural met de feestdaage hènnig-an

En da’wmeka in 2021 gezoond weer zult zéén zo rap as’t moar kan.

Albergen, Erik Eshuis.